Present simple – czas teraźniejszy prosty

Present simple – czas teraźniejszy prosty

Czasu tego używamy:
1) mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się
John never drinks alcohol.
2) Opisujemy za jego pomocą cechy i stany ludzi/przedmiotów
She doesn’t remember him.
3) opisujemy rzeczy/zjawiska które zawsze są prawdziwe
Earth goes around the Sun.
4) do opisu czynności dziejących się przez dłuższy czas
work in a bank.
5) do opisywania filmów, książek itp
Joe Bill comes to the town. He knows that money is here. He raids the bank, kills the Sheriff and leaves Texas.
6) do wyrażania uczuć
I hate you.

Budowa
Zdanie w czasie present simple składa się z podmiotu + orzeczenia (czasownik w podstawowej formie).

Podmiot + orzeczenie + reszta zdania
I + live + in Warsaw
(Mieszkam w Warszawie)
He + lives + in Kraków
(On mieszka w Krakowie)

W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika należy dodać końcówkę -s:
He writes
She reads

-es po czasownikach zakończonych na -sh, -ch, -x, -(s)s oraz -o(w niektórych przypadkach):
He goes
She brushes

-ies jeżeli czasownik kończy się na y (y zamieniamy na i i dodajemy końcówkę -es):
He tries
She cries

*W przypadku gdy litera y poprzedzona jest samogłoską dodajemy jedynie -s:
enjoy -> enjoys
boy -> buys

Pytania

Do budowy pytań w czasie present simple używamy dodatkowego słówka do/does (w 3 osobie l. pojedyńczej).

Pytanie ogólne:
Do you like apples?
Does she smoke?

Pytanie szczegółowe:
How do you get to work?
Where does she work?

Przeczenia
Przeczenia buduje się poprzez dodanie do słówka do/does zaprzeczenia w postaci not.
I do not like milk -> I don’t like milk
He does not smoke -> He doesn’t smoke

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *