Present simple – czas teraźniejszy prosty

Present simple – czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy: 1) mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się John never drinks alcohol. 2) Opisujemy za jego pomocą cechy i stany ludzi/przedmiotów She doesn’t remember him….

Read more »