Singleton

Singleton jest wzorcem stosowanym w przypadku gdy chcemy zapewnić że w obrębie jednej maszyny wirtualnej javy będzie tylko jedna instancja danej klasy.   Schemat   Założenia Klasa która ma być singletonem musi posiadać prywatne, statyczne pole instance typu naszego singletona Musi posiadać publiczną, statyczną metodę getInstance zwracającą obiekt singletona Musi posiadać prywatny konstruktor Schemat działania […]

Obserwator

Wzorzec obserwator to bardzo popularny wzorzec wykorzystywany przede wszystkim w sytuacji gdy mamy do czynienia z relacją „jeden do wielu”, gdzie wiele obiektów musi być informowanych o zmianie stanu obiektu głównego.   Schemat     Założenia Obiekt obserwowany musi implementować interfejs Observable a wraz z nim jego metody. Obiekty obserwujące muszą implementować interface Observer i […]

Strategia

Strategia – wzorzec projektowy polegający na hermetyzacji zmieniających się fragmentów kodu do postaci osobnych klas (implementujących odpowiedni interfejs) które są później wykorzystywane przez inne obiekty. Najważniejsze Założenia: Zidentyfikuj fragmenty aplikacji które się zmieniają i oddziel je od tych, które pozostają stałe. Skoncentruj się na tworzeniu interfejsów a nie implementacji. Przedkładaj kompozycję nad dziedziczenie.