Strategia

Strategia – wzorzec projektowy polegający na hermetyzacji zmieniających się fragmentów kodu do postaci osobnych klas (implementujących odpowiedni interfejs) które są później wykorzystywane przez inne obiekty. Najważniejsze Założenia: Zidentyfikuj fragmenty aplikacji które się zmieniają i oddziel je od tych, które pozostają stałe. Skoncentruj się na tworzeniu interfejsów a nie implementacji. Przedkładaj kompozycję nad dziedziczenie.