Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Czasu tego używamy opisując czynność wykonywaną w tej konkretnej chwili.

Budowa:
Zdanie w czasie present continuous składa się z podmiotu + czasownika to be w odpowiedniej formie + czasownika z końcówką -ing.
Tom is writing a letter.

Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing:
-e na końcu czasownika znika
– w czasowniku jednosylabowym, gdzie na końcu jest spółgłoska+samogłoska+spółgłoska podwajamy ostatnią spółgłoskę (podwajanie nie dotyczy spółgłosek w i x).
– w czasownikach dwusylabowych, gdzie na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, a akcent pada na drugą sylabę, podwajamy ostatnią spółgłoskę.
– czasowniki kończące się na -ie zmieniają pisownię z -ie na -y.

Są jednak czasowniki które nie mogą występować w tzw. wersji „ing”. Należą do nich przede wszystkim czasowniki wyrażające uczucia, takie jak „like”, „love”, „hate’ czy detest, ale też wszystkie wyrażające stany, jak chociażby „want”, „understand” czy też „see”. Jeśli nie możemy zastosować wersji continuous, wyrażamy dane stany korzystając z czasu Present Simpl

Pytania:
Tworzy się je, tak jak w przypadku czasu present simple, przez inwersję:
Where is he playing?

Przeczenia:
Tworzy się je za pomocą słówka not:
We are not working today. (We aren’t working today.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *