Specyfikatory dostępu w javie

Specyfikatory dostępu są słowami kluczowymi określającymi „widoczność” elementu który poprzedzają (klasy, metody, pola itp). W javie mamy do dyspozycji cztery specyfikatory: public – element jest widocznej z każdej klasy niezależnie od pakietu. private – element jest widoczny wyłącznie w klasie, w której został zdefiniowany. Nie można nim oznaczać klas (poza wewnętrznymi). protected – ogranicza widoczność […]